Збірник наукових праць ВНАУ

Серія економічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Серія "Економічні науки" збірника наукових праць Вінницького національного аграрного університету започаткувала свою роботу як окрема частина загальноуніверситетського видання з другої половини 2010 року.

До того часу результати економічних наукових досліджень публікувалися в єдиному збірнику.

За минулий період 2010 2012рр. в межах серії було випущено 10 номерів збірнику (2 – у 2010р., 4 – у 2011р. та 4 – у 2012р.).

Перереєстрація збірника відбулася у 2010р. і згідно реєстраційних документів періодичність видання становить 4 рази на рік, що неухильно дотримувалося у 2010-2012рр.

Відповідно до рішення ВАК України збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету відноситься до переліку наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

Основні напрямки наукових досліджень, за якими приймаються публікації:

- Дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України.

- Використання інформаційних технологій в управлінні.

- Економічні аспекти розвитку альтернативної енергетики.

- Дослідження проблем економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва.

- Економічні, соціальні наслідки впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення.

- Напрями і механізми удосконалення фінансування аграрного сектору.

- Організаційні й економічні чинники ефективного використання фінансових ресурсів.

- Розробка нових методик ведення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

- Розробка та впровадження інноваційних технологій на підприємствах АПК.

- Розробка організаційно-правових засад врегулювання економічної діяльності сільськогосподарських підприємств.