Збірник наукових праць ВНАУ

Серія економічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2014 рік, Випуск 1 (87)

Калетнік Г.М. - Перегляд

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (c.3–11)

Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. - Перегляд

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ: ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ Й БАЗОВИХ КОНЦЕПЦІЙ (c.12–19)

Поліщук О.Т., Поліщук О.А. - Перегляд

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДЕФІНІЦІЙ “ЗНОС” І “АМОРТИЗАЦІЯ” В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ (c.19–25)

Мазур А.Г., Мазур С.А. - Перегляд

ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (c.26–32)

Бурєннікова Н.В. - Перегляд

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА (c.33–40)

Макарчук О.Г. - Перегляд

ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ (c.40–44)

Климчук О.В. - Перегляд

ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОПАЛИВНОГО ВИРОБНИЦТВА (c.45–50)

Материнська О.А - Перегляд

РОЗВИТОК ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ (c.51–56)

Янчук Г.В., Музичук М.М. - Перегляд

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР НОВОГО ТИПУ В АПК (c.57–67)

Майстер Л. А. - Перегляд

КРИТЕРІЇ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ (c.68–76)

Родащук Г.Ю. - Перегляд

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (c.77–83)

Самойлік М.С. - Перегляд

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ) (c.84–93)

Марценюк-Розарьонова О.В. - Перегляд

АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА МЕТОДИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ (c.94–101)

Новікова М.М., Волкова М.В. - Перегляд

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (c.102–109)

Данилюк О.О. - Перегляд

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (c.110–116)

Грицаєнко М.І. - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ (c.116–124)

Осіпова А.Ю. - Перегляд

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЧЧИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНЦІЇ (c.124–131)