Збірник наукових праць ВНАУ

Серія економічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2014 рік, Випуск 2 (88)

Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. - Перегляд

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОБІЗНЕСІ (c.3–10)

Пепа Т.В., Чернюк Л.Г. - Перегляд

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (c.11–23)

Сьомченков О.А., Поліщук О.А. - Перегляд

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ (c.31–40)

Бурляй О.Л., Кутковецька Т.О. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (c.41–48)

Козловський С.В. - Перегляд

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ У СВІТІ. ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (c.49–60)

Кірєєва Е.А. - Перегляд

СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (c.61–66)

Мідляр А.К. - Перегляд

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (c.67–73)

Поліщук І.І. - Перегляд

МОНІТОРИНГ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПОСЛУГ (c.74–79)

Бондаренко Л.М. - Перегляд

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (c.80–88)

Вдовенко Л.О. - Перегляд

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ З БАНКАМИ (c.89–94)

Дерій В.А., Дерій М.В. - Перегляд

ОБЛІКОВІ ТА АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНИЙ СИСТЕМІ (c.95–103)

Правдюк Н.Л. - Перегляд

ОГЛЯД ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (c.103–114)

Разборська О.О., Михальчишина Л.Г. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (c.114–122)

Гуцаленко Л.В., Голотюк Л.С. - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА (c.122–128)

Марценюк-Розарьонова О.В. - Перегляд

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ (c.129–138)

Соколюк К.Ю. - Перегляд

МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ АПК (c.139–144)

Вострякова В.І. - Перегляд

“ЗЕЛЕНА” ЛОГІСТИКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (c.145–152)